Facebook Twitter Youtube Flickr Instagram

ARSIMI DHE TË RINJTË

Angazhohemi për arsim cilësor, që do të jetë në dispozicion për të gjithë, që do t'u mundësojë fëmijëve dhe të rinjve të mësojnë të mendojnë në mënyrë kritike, ta respektojnë diversitetin, por edhe ta shfrytëzojnë plotësisht potencialin e tyre.

NËNTEMAT

14Tet. 2022

Ngjarja përfundimtare e projektit “Të rregullt në orë: aksion për përfsh...

14 tetor 2022, ora 12:00 – 14:00 Shkup, hoteli Aleksandar Palas, salla 3 Fondacioni Shoqëri e Hapur– Maqedoni në partneritet…

25Mar. 2022

Ngjarja përfundimtare e projektit "Arsimi i bashkësive më të vogla etnike"

Fondacioni Shoqëri e Hapur - Maqedoni dhe Fondacioni për Iniciativa Arsimore dhe Kulturore "Hap pas Hapi", më 25 mars të…

06Dhj. 2021

Speech4Teach #7

Fondacioni Shoqëri e Hapur - Maqedoni dhe Fondacioni për Iniciativa Arsimore dhe Kulturore "Hapi pas Hapi" kanë nderin t'ju ftojnë…

Ngjarjet e kaluara Shihni të gjitha reagimet Shihni të gjitha informacionet e rëndësishme