Facebook Twitter Youtube Flickr Instagram

ARSIMI DHE TË RINJTË

Angazhohemi për arsim cilësor, që do të jetë në dispozicion për të gjithë, që do t'u mundësojë fëmijëve dhe të rinjve të mësojnë të mendojnë në mënyrë kritike, ta respektojnë diversitetin, por edhe ta shfrytëzojnë plotësisht potencialin e tyre.

NËNTEMAT

25Mar. 2022

Ngjarja përfundimtare e projektit "Arsimi i bashkësive më të vogla etnike"

Fondacioni Shoqëri e Hapur - Maqedoni dhe Fondacioni për Iniciativa Arsimore dhe Kulturore "Hap pas Hapi", më 25 mars të…

06Dhj. 2021

Speech4Teach #7

Fondacioni Shoqëri e Hapur - Maqedoni dhe Fondacioni për Iniciativa Arsimore dhe Kulturore "Hapi pas Hapi" kanë nderin t'ju ftojnë…

27Nën. 2021

Prezantim publik i dokumentit të politikave publike me titull "Prania në...

Ju ftojmë të merrni pjesë në prezantimin publik të dokumentit të politikave publike me titull "Prania në publik e personelit…

Ngjarjet e kaluara Shihni të gjitha reagimet Shihni të gjitha informacionet e rëndësishme