Facebook Twitter Youtube Flickr Instagram

ARSIMI DHE TË RINJTË

Angazhohemi për arsim cilësor, që do të jetë në dispozicion për të gjithë, që do t'u mundësojë fëmijëve dhe të rinjve të mësojnë të mendojnë në mënyrë kritike, ta respektojnë diversitetin, por edhe ta shfrytëzojnë plotësisht potencialin e tyre.

NËNTEMAT

06Nën. 2020

PROMOVIM ONLINE i analizës: "Metodologjia për rishpërndarjen e buxheteve...

Shoqata për Analiza dhe Hulumtime-ZMAI me mbështetje financiare nga Fondacioni Shoqëri e Hapur - Maqedoni zhvilloi hulumtim për analizën e…

07Tet. 2020

Speech4Teachers – Inspiration for education

Ngjarja tradicionale Speech4Teachers organizuar nga Fondacioni i Shoqërisë së Hapur-Maqedoni dhe Fondacioni për Nisma Arsimore dhe Kulturore "Hap pas Hapi"…

30Sht. 2020

Tribunë: Prezantimi i rezultateve dhe i gjetjeve nga anketat elektronike...

Sindikata e pavarur Akademike (SPA) organizon tribunë për prezantimin e rezultateve dhe gjetjeve nga anketat elektronike për matjen e perceptimeve…

Ngjarjet e kaluara Shihni të gjitha reagimet Shihni të gjitha informacionet e rëndësishme