Facebook Twitter Youtube Flickr Instagram

Në kuadër të konceptit Arsimi i bashkësive më të vogla etnike, organizata jonë partnere Fondacioni për Iniciativa Arsimore dhe Kulturore “Hap pas Hapi” e realizoi videon e dytë nga tri videot e planifikuara me temën “TË FLASIM PËR SHËNDETIN MENDOR”.

Videoja e dytë trajton më në detaje ndikimin e Kovid-19 në shëndetin mendor dhe në të disa ekspertë dhe praktikues japin pikëpamjet e tyre për shëndetin mendor gjatë KOVID: Prof. Dr. Dimitar Bonevski, Prim. Dr. Meri Boshkovska, Prof. Dr. Aleksandra Karovska, Prof. Dr. Ognen Spasovski, psikolog shkollor, Ana Poprizova, prikologe dhe psikoterapistja Radmilla Zhivanoviç.

—————————————————

23 Mars 2022