Facebook Twitter Youtube Flickr Instagram

Politikat rinore dhe studentore

Ish-bursistët e Programit të Bursave të FSHH-së i mentoruan kolegët e tyre më të rinj

Më 11 shkurt 2022, me fillim në orën 12:00 në platformën ZOOM, u mbajt një ngjarje publike ku u promovuan...

Politikat rinore dhe studentore

Prezantohet dokument i politikës publike “Prania në publik e personelit akademik dhe institucioneve të arsimit të lartë dhe ndikimi i tyre në komunitet"

Politikat rinore dhe studentore

SPA-ja e prezantoi dokumentin e politikave publike "Cilësia e mësimdhënies në arsimin e lartë dhe në shkencë dhe kushtet për standarde më të larta"

Arsimi