Facebook Twitter Youtube Flickr Instagram

Informata për mediat

Dënim i fortë për planet në lidhje me murin e shpallur prej tre metrash në komunën e Gjorçe Petrovit

Informata për mediat

Promovimi i raportit: Të drejtat e njeriut të komuniteteve të margjinalizuara në kushtet e Kovid -19

Informata për mediat

Prezantimi i aktiviteteve të realizuara: Rebelimi i fshatarëve

Grupi lokal aksional AGRO LIDER organizon ngjarje ku do të prezantohen aktivitetet dhe arritjet në kuadër të projektit rajonal “Përgjigje...

Informata për mediat

Është e nevojshme të merret një vendim urgjent dhe sistemor për personat që nuk janë të regjistruar në librin amë të të lindurve

Informata për mediat

Diskutim në panel: Punëtorët e cenueshëm pas turbulencës së koronës

Finance Think – Instituti për Hulumtime Ekonomike dhe Politika, Shkup, organizon një diskutim në panel në temën “Punëtorët e cenueshëm...

TEMAT