Facebook Twitter Youtube Flickr Instagram

Informata për mediat

Konsultim sektorial për efektet e punës së GSP për Mjedisin jetësor dhe ndryshimet klimatike

Projekti “Dialogu me organizatat qytetare – Platformë për pjesëmarrjen strukturore në integrimin në BE” më  02.03.2021 organizon një konsultim sektorial...

Informata për mediat

Konsultim sektorial për efektet e punës së GSP për reformën e ADMINISTRATËS PUBLIKE

Projekti “Dialogu me organizatat qytetare – Platformë për pjesëmarrjen strukturore në integrimin në BE” organizon një konsultim sektorial në temën...

Informata për mediat

Konferencë promovuese për "Raportin e parë në hije nga monitorimi i punës dhe efektet e grupit sektorial të punës për arsimin, punësimin dhe politikën sociale për periudhën janar 2019 - shkurt 2020”

Informata për mediat

Konsultime sektoriale për punën e Grupit sektorial të punës për drejtësi

Ju ftojmë të merrni pjesë në konsultimin sektorial me temë “Efektet e punës së GSP për drejtësi dhe sfidat e...

Informata për mediat

Kuvendi e fshehu konkursin për Avokatin e Popullit nga publiku! Kërkojmë që Kuvendi ta anuloje dhe përsëri ta publikoje konkursin në mënyrë transparente!

TEMAT