Facebook Twitter Youtube Flickr Instagram

Informata për mediat

Fondacioni Shoqëri e Hapur - Maqedoni dhuron 100,000 dollarë për familjet më të rrezikuara rome

Duke pasur parasysh situatën tejet të pasigurt dhe të rrezikshme në të cilën gjendet shoqëria jonë dhe shëndeti publik në...

Informata për mediat

COVID-19 - Burime për gratë, prindërit dhe organizatat qytetare në mjediset e rrezikuara

Në linket e mëposhtme mund të gjeni informacione, udhëzime dhe këshilla shumë të dobishme, të zhvilluara nga Shoqata për Emancipim,...

Informata për mediat

Grupi Blueprint: Është e nevojshme të thirret seancë përgatitore ose debat publik në Gjykatën Kushtetuese, në të cilën ekspertët do të kishin mundësi t’i japin argumentet e tyre juridike mbi Ligjin për Parandalimin dhe Mbrojtjen nga Diskriminimi.

Informata për mediat

Grupi Blueprint: Me prolongimin e zgjedhjes së gjyqtarëve u vu në pikëpyetje edhe efikasiteti dhe efektiviteti i Këshillit Gjyqësor në përzgjedhjen dhe shkarkimin e gjyqtarëve.

Informata për mediat

Promovim i përmbledhjes "NGA BUKURESHTI NË PRESPË - Dëshmitë e një kohe: Maqedonia 2008 -2018”

“Maqedonia nga Bukureshti në Prespë” është një botim i bazuar në dëshmi. Dëshmi për një kohë të pakohë, e cila...

TEMAT