Facebook Twitter Youtube Flickr Instagram

Informata për mediat

Tribunë: Prezantimi i rezultateve dhe i gjetjeve nga anketat elektronike për matjen e perceptimeve në lidhje me vlerësimin e duhur të punës së kuadrit akademik

Informata për mediat

Rrjeti për mbrojtje nga diskriminimi kërkon zgjedhje transparente të anëtarëve të KPMD

Rrjeti për mbrojtje nga diskriminimi e dënon ashpër vendimin e Qeverisë të Republikës së Maqedonisë së Veriut, me të cilin...

Informata për mediat

Rrjeti për Mbrojtjen nga Diskriminimi kërkon zgjedhjen e personave profesionalë dhe kompetentë në institucionin e Avokatit të Popullit

Informata për mediat

17 parti politike e nënshkruan Deklaratën për miratimin me prioritet të Ligjit për Parandalimin dhe Mbrojtjen nga Diskriminimi

Informata për mediat

Apel për fushatë korrekte zgjedhore dhe për respektim të vlerave demokratike

Zgjedhjet e parakohshme parlamentare, të cilat këtë vit po zhvillohen në rrethana shumë specifike, janë një sfidë për të gjithë....

TEMAT