Facebook Twitter Youtube Flickr Instagram

Informata për mediat

Ngjarje publike për promovimin e Analizës së Vlerësimit Gjithëpërfshirës të Zbatimit të Strategjisë për Reforma në Sektorin e Drejtësisë (2017 – 2022)

Informata për mediat

Ngjarja përfundimtare e projektit “Të rregullt në orë: aksion për përfshirjen e romëve në arsimin fillor"

Informata për mediat

Konferenca "Koha për të rivendosur: Rishpikja e fuqisë së komuniteteve nëpërmjet aktivizmit krijues dhe artit të angazhuar"

Informata për mediat

IN MEMORIAM Сузана Велковска (1964 – 2022)

Фондацијата Отворено општество – Македонија со длабоко и искрено жалење соопштува дека утрово на 1 август 2022 година, почина нашата...

Informata për mediat

Trajnim në temën e "Ndryshimeve klimatike"

Në kuadër të projektit “Bazat e legjislacionit nga fusha e mjedisit jetësor dhe mekanizmat në shërbim të shoqatave të qytetarëve”,...

TEMAT