Facebook Twitter Youtube Flickr Instagram

Informata për mediat

Џорџ Сорос најави создавање нова глобална мрежа која ќе го трансформира високото образование

ДАВОС, ШВАЈЦАРИЈА— Џорџ Сорос денес најави создавање нова мрежа на универзитети која подобро ќе ги подготви студентите за сегашните и...

Informata për mediat

Personat me aftësi të kufizuara nuk do të mund të votojnë në referendumin në Komunën e Negotinës

Informata për mediat

Pasojat juridike të procesit të lustrimit mbeten ende në fuqi

Grupi Blueprint për Reforma në Gjyqësi alarmon për mungesën e një mekanizmi ligjor për anulimin e masave dhe pasojave juridike...

Informata për mediat

Kuvendi t’i zgjedhë anëtarët e Komisionit për Mbrojtjen nga Diskriminimi para zgjedhjeve

Në mbledhjen e mbajtur më 12 dhjetor 2019, Kuvendi i Republikës së Maqedonisë së Veriut, pa i sqaruar arsyet e anulimit...

Informata për mediat

Reagim ndaj zgjedhjes së anëtarit të Këshillit Gjyqësor të RMV-së

Këshilli Gjyqësor i Republikës së Maqedonisë së Veriut (KGjRMV), si një organ i mëvetësishëm dhe i pavarur i gjyqësisë, për...

TEMAT