Facebook Twitter Youtube Flickr Instagram

Informata për mediat

Njoftimet për "de-sorosizim" dhe delegjitimim të sektorit të shoqërisë civile në Maqedoni janë kërcënim për të drejtat themelore të njeriut.

Informata për mediat

Konsultim rajonal "Shoqëria civile dhe dialogu i politikave publike për agjendën e reformës së BE-së"

Informata për mediat

Speech4Teach #7

Fondacioni Shoqëri e Hapur – Maqedoni dhe Fondacioni për Iniciativa Arsimore dhe Kulturore “Hapi pas Hapi” kanë nderin t’ju ftojnë...

Informata për mediat

Prezantim publik i dokumentit të politikave publike me titull "Prania në publik e personelit akademik dhe institucioneve të arsimit të lartë dhe ndikimi i tyre në komunitet"

Informata për mediat

Mendim i RrMD-së: Vaksinimi i detyrueshëm nuk është kufizim i paligjshëm i të drejtave apo diskriminim

TEMAT