Facebook Twitter Youtube Flickr Instagram

Politikat rinore dhe studentore

Promovohen rezultatet e projektit "Arsimi i bashkësive më të vogla etnike”

Më 25 mars të vitit 2022, Fondacioni Shoqëri e Hapur – Maqedoni dhe Fondacioni për Iniciativa Arsimore dhe Kulturore “Hap...

Politikat rinore dhe studentore

Ngjarja përfundimtare e projektit "Arsimi i bashkësive më të vogla etnike"

Fondacioni Shoqëri e Hapur – Maqedoni dhe Fondacioni për Iniciativa Arsimore dhe Kulturore “Hap pas Hapi”, më 25 mars të...

Politikat rinore dhe studentore

Video "Kovid-19 dhe shëndeti mendor" nga seriali "Të flasim për shëndetin mendor"

Në kuadër të konceptit Arsimi i bashkësive më të vogla etnike, organizata jonë partnere Fondacioni për Iniciativa Arsimore dhe Kulturore...

Arsimi