Facebook Twitter Youtube Flickr Instagram

Politikat rinore dhe studentore

Broshurë dhe video për promovimin e rezultateve të projektit "Të rregullt në orë: aksion për përfshirjen e romëve në arsimin fillor"

Politikat rinore dhe studentore

Prezantohen rezultatet e projektit “Të rregullt në orë: aksion për përfshirjen e romëve në arsimin fillor"

Politikat rinore dhe studentore

Ngjarja përfundimtare e projektit “Të rregullt në orë: aksion për përfshirjen e romëve në arsimin fillor"

Arsimi