Facebook Twitter Youtube Flickr Instagram

Ngjarjet

Trajnim në temën e "Ndryshimeve klimatike"

Në kuadër të projektit “Bazat e legjislacionit nga fusha e mjedisit jetësor dhe mekanizmat në shërbim të shoqatave të qytetarëve”,...

Ngjarjet

Konferencë “Shpresa të mëdha dhe rënie të mëdha: qëndrimet e qytetarëve dhe të organizatave të shoqërisë civile dhe efektet e grupeve sektoriale të punës "

Ngjarjet

Ngjarja përfundimtare e projektit "Arsimi i bashkësive më të vogla etnike"

Fondacioni Shoqëri e Hapur – Maqedoni dhe Fondacioni për Iniciativa Arsimore dhe Kulturore “Hap pas Hapi”, më 25 mars të...

TEMAT