Facebook Twitter Youtube Flickr Instagram

Ngjarjet

Promovimi i raportit: Të drejtat e njeriut të komuniteteve të margjinalizuara në kushtet e Kovid -19

Ngjarjet

Prezantimi i aktiviteteve të realizuara: Rebelimi i fshatarëve

Grupi lokal aksional AGRO LIDER organizon ngjarje ku do të prezantohen aktivitetet dhe arritjet në kuadër të projektit rajonal “Përgjigje...

Ngjarjet

Diskutim në panel: Punëtorët e cenueshëm pas turbulencës së koronës

Finance Think – Instituti për Hulumtime Ekonomike dhe Politika, Shkup, organizon një diskutim në panel në temën “Punëtorët e cenueshëm...

TEMAT