Facebook Twitter Youtube Flickr Instagram

Ngjarjet

Ngjarje publike për promovimin e Analizës së Vlerësimit Gjithëpërfshirës të Zbatimit të Strategjisë për Reforma në Sektorin e Drejtësisë (2017 – 2022)

Ngjarjet

Ngjarja përfundimtare e projektit “Të rregullt në orë: aksion për përfshirjen e romëve në arsimin fillor"

Ngjarjet

Konferenca "Koha për të rivendosur: Rishpikja e fuqisë së komuniteteve nëpërmjet aktivizmit krijues dhe artit të angazhuar"

TEMAT