Facebook Twitter Youtube Flickr Instagram

Arsimi transparent dhe llogaridhënës

Tribunë: Roli i sindikatave të arsimit të lartë në shoqëritë moderne

Sindikata e Pavarur Akademike (SPA) organizon tribunë me titull “Roli i Sindikatave të arsimit të lartë në shoqëritë moderne” në...

Arsimi transparent dhe llogaridhënës

HULUMTIM: Arsimi në gjuhët e bashkësive më të vogla etnike

Fondacioni Shoqëri e Hapur – Maqedoni kreu një hulumtim që u përqendrua në arsimin e bashkësive më të vogla etnike...

Arsimi transparent dhe llogaridhënës

Në vend të zgjidhjeve selektive dhe paushalle, SPA kërkon zgjidhje sistemore të problemeve:

Në kuadër të projektit “Transparenca dhe llogaridhënia financiare në arsimin e lartë dhe në shkencë në RMV”, Sindikata e Pavarur...

Arsimi