Facebook Twitter Youtube Flickr Instagram

KUSH JEMI NE

Ne jemi të përkushtuar të ndërtojmë një shoqëri dinamike dhe tolerante, në të cilën qytetarët janë aktivë, ndërsa autoritetet llogaridhënëse, ku të gjithë do të kenë mundësi të barabarta për t’i shfrytëzuar potencialet e tyre, ku respektohet mendimi i ndryshëm, si dhe kultivohet mendimit kritik

SUNDIMI I TË DREJTËS DHE QEVERISJA E MIRË

Punojmë për avancimin e sundimit të ligjit dhe rritjen e transparencës dhe llogaridhënies së institucioneve. Angazhohemi për krijimin e sistemit që do të ofrojë qasje të sigurt në drejtësi për të gjithë qytetarët në mënyrë të barabartë.

ARSIMI DHE TË RINJTË

Angazhohemi për arsim cilësor, që do të jetë në dispozicion për të gjithë, që do t'u mundësojë fëmijëve dhe të rinjve të mësojnë të mendojnë në mënyrë kritike, ta respektojnë diversitetin, por edhe ta shfrytëzojnë plotësisht potencialin e tyre

SHENDETI DHE TË DREJTAT

PËRFORCIMI LIGJOR

Përforcimi ligjor nënkupton që secili prej nesh duhet të jetë i informuar siç duhet, që të mund të identifikojë një problem juridik dhe të ketë aftësi të mjaftueshme që të reagojë në mënyrë të pavarur. Pjesëmarrje aktive

AKTIVITETET

U hap pjesa e rindërtuar e çerdhes "Vesa pranverore” në Kriva Pallankë

TEMAT

NGJARJET

06Qer. 2022

Trajnim në temën e "Ndryshimeve klimatike"

Në kuadër të projektit "Bazat e legjislacionit nga fusha e mjedisit jetësor dhe mekanizmat në shërbim të shoqatave të qytetarëve",…

23Maj. 2022

Konferencë “Shpresa të mëdha dhe rënie të mëdha: qëndrimet e qytetarëve ...

Më 23 maj 2022 (e hënë), duke filluar nga ora 11:30,  do të mbahet konferenca “Shpresa të mëdha dhe rënie…

29Mar. 2022

Konferencë “Avancimi i reformave në drejtësi - Drejt kthimit të besimit ...

Grupi Blueprint i organizatave të shoqërisë civile për reforma në drejtësi organizon konferencën me temën “Avancimi i reformave në drejtësi -…

25Mar. 2022

Ngjarja përfundimtare e projektit "Arsimi i bashkësive më të vogla etnike"

Fondacioni Shoqëri e Hapur - Maqedoni dhe Fondacioni për Iniciativa Arsimore dhe Kulturore "Hap pas Hapi", më 25 mars të…

Ngjarjet e kaluara Shihni të gjitha reagimet Shihni të gjitha informacionet e rëndësishme