Facebook Twitter Youtube Flickr Instagram

KUSH JEMI NE

Ne jemi të përkushtuar të ndërtojmë një shoqëri dinamike dhe tolerante, në të cilën qytetarët janë aktivë, ndërsa autoritetet llogaridhënëse, ku të gjithë do të kenë mundësi të barabarta për t’i shfrytëzuar potencialet e tyre, ku respektohet mendimi i ndryshëm, si dhe kultivohet mendimit kritik

Development of civil society

We strive for active citizen participation in society - in creating policies and practices that will enable a free, democratic, multicultural and multiethnic society in which there is room for all.

SUNDIMI I TË DREJTËS DHE QEVERISJA E MIRË

Punojmë për avancimin e sundimit të ligjit dhe rritjen e transparencës dhe llogaridhënies së institucioneve. Angazhohemi për krijimin e sistemit që do të ofrojë qasje të sigurt në drejtësi për të gjithë qytetarët në mënyrë të barabartë.

ARSIMI DHE TË RINJTË

Angazhohemi për arsim cilësor, që do të jetë në dispozicion për të gjithë, që do t'u mundësojë fëmijëve dhe të rinjve të mësojnë të mendojnë në mënyrë kritike, ta respektojnë diversitetin, por edhe ta shfrytëzojnë plotësisht potencialin e tyre

SHENDETI DHE TË DREJTAT

Пристапот до квалитетна здравствена заштита за сите ни е приоритет. Се залагаме сите граѓани, а особено маргинализираните да можат да си ги остварат своите здравствени права, без да бидат дискриминирани.

PËRFORCIMI LIGJOR

Përforcimi ligjor nënkupton që secili prej nesh duhet të jetë i informuar siç duhet, që të mund të identifikojë një problem juridik dhe të ketë aftësi të mjaftueshme që të reagojë në mënyrë të pavarur. Pjesëmarrje aktive

AKTIVITETET TONA

U hap pjesa e rindërtuar e çerdhes "Vesa pranverore” në Kriva Pallankë

TEMAT

NGJARJET

07Tet. 2020

Speech4Teachers – Inspiration for education

Ngjarja tradicionale Speech4Teachers organizuar nga Fondacioni i Shoqërisë së Hapur-Maqedoni dhe Fondacioni për Nisma Arsimore dhe Kulturore "Hap pas Hapi"…

06Tet. 2020

Konferenca kombëtare për mosdiskriminim “TË GJITHË, TANI! Përgjegjësia e...

Rrjeti për Mbrojtjen nga Diskriminimi ka kënaqësi t’ju ftojë në Konferencën Kombëtare për Mosdiskriminim "TË GJITHË, TANI! Përgjegjësia e institucioneve…

Ngjarjet e kaluara Види ги сите реакции