Facebook Twitter Youtube Flickr Instagram

KUSH JEMI NE

Ne jemi të përkushtuar të ndërtojmë një shoqëri dinamike dhe tolerante, në të cilën qytetarët janë aktivë, ndërsa autoritetet llogaridhënëse, ku të gjithë do të kenë mundësi të barabarta për t’i shfrytëzuar potencialet e tyre, ku respektohet mendimi i ndryshëm, si dhe kultivohet mendimit kritik

SUNDIMI I TË DREJTËS DHE QEVERISJA E MIRË

Punojmë për avancimin e sundimit të ligjit dhe rritjen e transparencës dhe llogaridhënies së institucioneve. Angazhohemi për krijimin e sistemit që do të ofrojë qasje të sigurt në drejtësi për të gjithë qytetarët në mënyrë të barabartë.

ARSIMI DHE TË RINJTË

Angazhohemi për arsim cilësor, që do të jetë në dispozicion për të gjithë, që do t'u mundësojë fëmijëve dhe të rinjve të mësojnë të mendojnë në mënyrë kritike, ta respektojnë diversitetin, por edhe ta shfrytëzojnë plotësisht potencialin e tyre

SHENDETI DHE TË DREJTAT

PËRFORCIMI LIGJOR

Përforcimi ligjor nënkupton që secili prej nesh duhet të jetë i informuar siç duhet, që të mund të identifikojë një problem juridik dhe të ketë aftësi të mjaftueshme që të reagojë në mënyrë të pavarur. Pjesëmarrje aktive

AKTIVITETET

U hap pjesa e rindërtuar e çerdhes "Vesa pranverore” në Kriva Pallankë

TEMAT

NGJARJET

06Kor. 2021

Diskutim në panel “Industria në krizë: Sfidat në industrinë e tekstilit”

Shoqata ZMAI organizon ngjarjen përmbyllëse "INDUSTRIA NË KRIZË: Sfidat në industrinë e tekstilit para dhe pas krizës me KOVID -19”,…

11Qer. 2021

Promovimi i raportit: Të drejtat e njeriut të komuniteteve të margjinali...

Rrjeti për Mbrojtjen nga Diskriminimi organizon promovimin e "Raportit nga hulumtimi mbi ndikimin që kanë masat për përballjen me Kovid-19…

10Qer. 2021

Diskutim në panel: Punëtorët e cenueshëm pas turbulencës së koronës

Finance Think - Instituti për Hulumtime Ekonomike dhe Politika, Shkup, organizon një diskutim në panel në temën "Punëtorët e cenueshëm…

Ngjarjet e kaluara Shihni të gjitha reagimet Shihni të gjitha informacionet e rëndësishme