Facebook Twitter Youtube Flickr Instagram

KUSH JEMI NE

Ne jemi të përkushtuar të ndërtojmë një shoqëri dinamike dhe tolerante, në të cilën qytetarët janë aktivë, ndërsa autoritetet llogaridhënëse, ku të gjithë do të kenë mundësi të barabarta për t’i shfrytëzuar potencialet e tyre, ku respektohet mendimi i ndryshëm, si dhe kultivohet mendimit kritik

SUNDIMI I TË DREJTËS DHE QEVERISJA E MIRË

Punojmë për avancimin e sundimit të ligjit dhe rritjen e transparencës dhe llogaridhënies së institucioneve. Angazhohemi për krijimin e sistemit që do të ofrojë qasje të sigurt në drejtësi për të gjithë qytetarët në mënyrë të barabartë.

ARSIMI DHE TË RINJTË

Angazhohemi për arsim cilësor, që do të jetë në dispozicion për të gjithë, që do t'u mundësojë fëmijëve dhe të rinjve të mësojnë të mendojnë në mënyrë kritike, ta respektojnë diversitetin, por edhe ta shfrytëzojnë plotësisht potencialin e tyre

SHENDETI DHE TË DREJTAT

PËRFORCIMI LIGJOR

Përforcimi ligjor nënkupton që secili prej nesh duhet të jetë i informuar siç duhet, që të mund të identifikojë një problem juridik dhe të ketë aftësi të mjaftueshme që të reagojë në mënyrë të pavarur. Pjesëmarrje aktive

AKTIVITETET

U hap pjesa e rindërtuar e çerdhes "Vesa pranverore” në Kriva Pallankë

TEMAT

NGJARJET

19Maj. 2021

Vendi për mbështetje - korrupsioni në vendin e punës te gratë

Ju ftojmë në performancën "Vendi për mbështetje - korrupsioni në vendin e punës te gratë", që do të shfaqet të…

18Maj. 2021

30 vite Fondacione të Shoqërisë së Hapur në Maqedoninë Veriore

Kemi kënaqësinë e madhe t'ju ftojmë në ngjarjen me rastin e 30 vjetorit të ekzistencës dhe punës së Fondacioneve të…

10Maj. 2021

Prezantimi i raportit nga hulumtimi i imazhit të Maqedonisë së Veriut "I...

Instituti PRESPA ju fton në ngjarjen virtuale për prezantimin e raportit nga hulumtimi i imazhit të Maqedonisë së Veriut, "Imazhi…

07Maj. 2021

A mbetën punëtorët joformalë pa "vaksinë ekonomike" në kushte të Kovid-19?

Më 7 maj të vitit 2021, duke filluar nga ora 11:00, në platformën ZOOM, organizata “think-tank” Analitika, do t’i prezantojë…

Ngjarjet e kaluara Shihni të gjitha reagimet Shihni të gjitha informacionet e rëndësishme