Facebook Twitter Youtube Flickr Instagram

SUNDIMI I TË DREJTËS DHE QEVERISJA E MIRË

Punojmë për avancimin e sundimit të ligjit dhe rritjen e transparencës dhe llogaridhënies së institucioneve. Angazhohemi për krijimin e sistemit që do të ofrojë qasje të sigurt në drejtësi për të gjithë qytetarët në mënyrë të barabartë.

NËNTEMAT

11Qer. 2021

Promovimi i raportit: Të drejtat e njeriut të komuniteteve të margjinali...

Rrjeti për Mbrojtjen nga Diskriminimi organizon promovimin e "Raportit nga hulumtimi mbi ndikimin që kanë masat për përballjen me Kovid-19…

10Qer. 2021

Diskutim në panel: Punëtorët e cenueshëm pas turbulencës së koronës

Finance Think - Instituti për Hulumtime Ekonomike dhe Politika, Shkup, organizon një diskutim në panel në temën "Punëtorët e cenueshëm…

10Qer. 2021

Prezantimi i aktiviteteve të realizuara: Rebelimi i fshatarëve

Grupi lokal aksional AGRO LIDER organizon ngjarje ku do të prezantohen aktivitetet dhe arritjet në kuadër të projektit rajonal "Përgjigje…

Ngjarjet e kaluara Shihni të gjitha reagimet Shihni të gjitha informacionet e rëndësishme