Facebook Twitter Youtube Flickr Instagram

SUNDIMI I TË DREJTËS DHE QEVERISJA E MIRË

Punojmë për avancimin e sundimit të ligjit dhe rritjen e transparencës dhe llogaridhënies së institucioneve. Angazhohemi për krijimin e sistemit që do të ofrojë qasje të sigurt në drejtësi për të gjithë qytetarët në mënyrë të barabartë.

NËNTEMAT

02Mar. 2021

Konsultim sektorial për efektet e punës së GSP për Mjedisin jetësor dhe ...

Projekti "Dialogu me organizatat qytetare - Platformë për pjesëmarrjen strukturore në integrimin në BE" më  02.03.2021 organizon një konsultim sektorial…

01Shk. 2021

Konsultim sektorial për efektet e punës së GSP për reformën e ADMINISTRA...

Projekti "Dialogu me organizatat qytetare - Platformë për pjesëmarrjen strukturore në integrimin në BE" organizon një konsultim sektorial në temën…

27Jan. 2021

Konsultime sektoriale për punën e Grupit sektorial të punës për drejtësi

Ju ftojmë të merrni pjesë në konsultimin sektorial me temë "Efektet e punës së GSP për drejtësi dhe sfidat e…

Ngjarjet e kaluara Shihni të gjitha reagimet Shihni të gjitha informacionet e rëndësishme