Facebook Twitter Youtube Flickr Instagram

Владеење на право и добро управување

Работиме на унапредување на владеењето на правото и зголемувањето на транспарентноста и отчетноста на институциите. Се залагаме за креирање систем кој ќе обезбеди сигурен пристап до правда за сите граѓани подеднакво

Поттеми

02Мар. 2021

Секторска консултација за ефектите од работата на СРГ за животна средина...

Проектот „Дијалог со граѓанските организации – Платформа за структурно учество во ЕУ интеграциите“ на 02.03.2021 година ќе организира секторска консултација на тема „Ефектите…

25Фев. 2021

Завршна конференција на проектот „За Правда - Следење на спроведувањето ...

На 25 февруари со почеток во 10:00 часот, Блупринт групата за реформи во правосудството ја одржува завршната конференција на проектот…

01Фев. 2021

Секторска консултација за ефектите од работата на срг за реформа на ЈАВН...

Проектот „Дијалог со граѓанските организации – Платформа за структурно учество во ЕУ интеграциите“ организира секторска консултација на тема „Ефектите од работата…

Види ги сите минати настани Види ги сите реакции Види ги сите важни информации