Facebook Twitter Youtube Flickr Instagram

Владеење на право и добро управување

Работиме на унапредување на владеењето на правото и зголемувањето на транспарентноста и отчетноста на институциите. Се залагаме за креирање систем кој ќе обезбеди сигурен пристап до правда за сите граѓани подеднакво

Поттеми

11Јун. 2021

Промоција на извештај: Човекови права на маргинализираните заедници во у...

Мрежата за заштита од дискриминација организира промоција на „Извештајот од истражувањето на влијанието што мерките за справување со ковид-19 го…

10Јун. 2021

Панел дискусија: Ранливите работници по корона - тобоган

Finance Think - Институт за економски истражувања и политики, Скопје, организира панел дискусија на тема „Ранливите работници по корона-тобоган” чија…

10Јун. 2021

Презентација на реализирани активности: Селанска буна

Локалната Акциска Група АГРО ЛИДЕР организира настан на кој ќе се презентираат активностите и достигнувањата во рамките на проектот „Одговор…

Види ги сите минати настани Види ги сите реакции Види ги сите важни информации