Facebook Twitter Youtube Flickr Instagram

Transparenca dhe llogaridhënia

Përvojat, qëndrimet dhe perceptimet për korrupsionin dhe konfliktin e interesave të qytetarëve të komunave Shuto Orizare, Kërçovë, Kavadar, Vallandovë dhe Berovë.

Transparenca dhe llogaridhënia

Përfaqësues të FSHHM-së në emisionin "360 gradë" në temën e transparencës dhe hapjes së partive politike

Transparenca dhe llogaridhënia

Komunat e Kërçovës, Kavadarit, Vallandovës, Shuto Orizarit dhe Berovës janë duke zhvilluar në mënyrë aktive sistemet e integritetit në nivel lokal

Sundimi i të drejtës dhe qeverisja e mirë