Facebook Twitter Youtube Flickr Instagram

Transparenca dhe llogaridhënia

FSHHM-ja fillon me zbatimin e projektit "Sisteme të forcuara të integritetit për ta luftuar korrupsionin në nivelin lokal"

Transparenca dhe llogaridhënia

Platforma e organizatave të shoqërisë civile për luftë kundër korrupsionit Prezantohet raporti i parë për punën e KSHPK-së

Transparenca dhe llogaridhënia

Takim inicial konsultativ për Partneritet të Hapur Qeveritar

Më 24 dhjetor të vitit 2019, Këshilli iniciativ për krijimin e rrjetit të organizatave qytetare për Partneritet të Hapur Qeveritar...

Sundimi i të drejtës dhe qeverisja e mirë