Facebook Twitter Youtube Flickr Instagram

Transparenca dhe llogaridhënia

Përfaqësues të FSHHM-së në emisionin "360 gradë" në temën e transparencës dhe hapjes së partive politike

Transparenca dhe llogaridhënia

Komunat e Kërçovës, Kavadarit, Vallandovës, Shuto Orizarit dhe Berovës janë duke zhvilluar në mënyrë aktive sistemet e integritetit në nivel lokal

Transparenca dhe llogaridhënia

Indeksi i transparencës së partive politike në Republikën e Maqedonisë së Veriut

Një nga risitë e rëndësishme të prezantuara në vitin 2019 në Republikën e Maqedonisë së Veriut është shndërrimi i partive...

Sundimi i të drejtës dhe qeverisja e mirë