Facebook Twitter Youtube Flickr Instagram

Dialogu strukturor me organizatat e shoqërisë civile

Takim inicial konsultativ për Partneritet të Hapur Qeveritar

Më 24 dhjetor të vitit 2019, Këshilli iniciativ për krijimin e rrjetit të organizatave qytetare për Partneritet të Hapur Qeveritar...

Sundimi i të drejtës dhe qeverisja e mirë