Facebook Twitter Youtube Flickr Instagram

Reforma e administratës publike

Organizatat e shoqërisë civile japin kontributin e tyre në përgatitjen e gjashtë rishikimeve për anti-korrupsion të legjislacionit

Reforma e administratës publike

Raporti i katërt për shkallën e zbatimit të Strategjisë për reformë të administratës publike 2018-2022 dhe të Planit Aksional

Sundimi i të drejtës dhe qeverisja e mirë