Facebook Twitter Youtube Flickr Instagram

Hyrja në BE

Organizatat e shoqërisë civile japin kontributin e tyre në përgatitjen e gjashtë rishikimeve për anti-korrupsion të legjislacionit

Hyrja në BE

U mbajtën tre trajnime tematike për gazetarët në fushat e Kapitullit 23, me fokus në gjyqësi

Koalicioni “Të gjithë për gjykim të drejtë” në partneritet me Fondacionin Shoqëri e Hapur-Maqedoni filloi me zbatimin e projektit “Forcimi...

Sundimi i të drejtës dhe qeverisja e mirë