Facebook Twitter Youtube Flickr Instagram

Hyrja në BE

Progresi në procesin e anëtarësimit duhet të vlerësohet vetëm në bazë të parimit të meritës

Drejtoresha ekzekutive e Fondacionit Shoqëri e Hapur – Maqedoni, Fani Karanfillova-Panovska, ishte pjesë e Forumit të Integrimit Ballkanik (Balkan Integration...

Hyrja në BE

Instrumenti për Asistencën e Para-anëtarësimit (IPA - 3)

Instrumenti për Asistencën e Para-anëtarësimit është një rregullore e Këshillit të Bashkimit Evropian dhe Parlamentit Evropian, e cila i përcakton...

Sundimi i të drejtës dhe qeverisja e mirë