Facebook Twitter Youtube Flickr Instagram

Информации за медиуми

Недемократско ограничување на правото на протест

Блупринт групата за правосудство остро реагира на предложените измени и дополнувања на Законот за јавните собири, кои денес беа повлечени...

Информации за медиуми

Работилница: „До ''заробена држава'' во Северна Македонија - полиција, судство и јавно обвинителство“

Информации за медиуми

Презентирано истражувањето „Структура на вработените на јавните универзитети и научни установи во РСМ“

Информации за медиуми

„Финализирање на процедурите за избор и именување“ - Реакција на Платформата на граѓански организаци

Информации за медиуми

Прес конференција на Независниот академски синдикат (НАкС)

Независниот академски синдикат (НАкС) ќе одржи прес-конференција во Културниот центар „Кино култура“ (ул. Луј Пастер, бр. 3, Скопје), на 30.10.2019...

Теми