Facebook Twitter Youtube Flickr Instagram

Информации за медиуми

Обука на тема „Климатски промени“

Во рамките на проектот „Основи на законодавството од областа на животната средина и механизми во служба на здруженијата на граѓаните“,...

Информации за медиуми

Конференција „Високи надежи и големи падови: ставови на граѓаните и граѓанските организации и ефекти од секторските работни групи“

Информации за медиуми

Завршен настан на проектот „Образование на помалку бројните етнички заедници“

Фондацијата Отворено општество – Македонија и Фондацијата за образовни и културни иницијативи „Чекор по чекор“ на 25 март 2022 година...

Информации за медиуми

Конференција „Унапредување на реформите во правосудството – Кон враќање на довербата на граѓаните во правосудниот систем“

Информации за медиуми

Конференција „Со соработка и партнерство до квалитетни политики и практики за спречување и заштита од дискриминација“

Теми