Facebook Twitter Youtube Flickr Instagram

Информации за медиуми

Панел дискусија "Индустрија во криза: Предизвиците во текстилната индустрија"

Здружението ЗМАИ организира завршен настан “ИНДУСТРИЈА ВО КРИЗА: Предизвиците во текстилната индустрија пред и по кризата со КОВИД-19”, со поддршка...

Информации за медиуми

Строга осуда за плановите во врска со најавениот три-метарски ѕид во општина Ѓорче Петров

Мрежата за заштита од дискриминација бара од општина Ѓорче Петров итно да се повлече од намерата за изградба на триметарски...

Информации за медиуми

Промоција на извештај: Човекови права на маргинализираните заедници во услови на ковид-19

Мрежата за заштита од дискриминација организира промоција на „Извештајот од истражувањето на влијанието што мерките за справување со ковид-19 го...

Информации за медиуми

Презентација на реализирани активности: Селанска буна

Локалната Акциска Група АГРО ЛИДЕР организира настан на кој ќе се презентираат активностите и достигнувањата во рамките на проектот „Одговор...

Информации за медиуми

Неопходно е донесување на итно и системско решение за лицата кои не се запишани во матичната книга на родените

Теми