Facebook Twitter Youtube Flickr Instagram

Информации за медиуми

Најавите за „десоросоидизација“ и делегитимирањето на граѓанскиот сектор во Mакедонија се закана за основните човекови права

Информации за медиуми

Регионална консултација „Граѓанското општество и дијалогот на јавни политики за реформска агенда на ЕУ“

Информации за медиуми

Speech4Teach #7

Фондацијата Отворено општество-Македонија и Фондацијата за образовни и културни иницијативи „Чекор по чекор“ имаат чест да Ве поканат на традиционалниот...

Информации за медиуми

Јавна презентација на документот за јавни политики насловен „Присуството во јавноста на академскиот кадар и високообразовните установи и нивното влијание во заедницата“

Информации за медиуми

Мислење на МЗД: Задолжителната вакцинација не претставува нелегално ограничување на правата нити дискриминација

Теми