Facebook Twitter Youtube Flickr Instagram

Информации за медиуми

Претставување на извештајот од истражувањето за имиџот на Северна Македонија „Имиџ и реалност – Северна Македонија 2020“

Информации за медиуми

Дали неформалните работници останаа без “економска вакцина” во услови на Ковид-19?

На 7 мај 2021, со почеток во 11:00 часот на платформата ZOOM, Аналитика тинк тенк ќе ги презентира наодите од...

Информации за медиуми

Големите инвестициски проекти треба да се спроведуваат во конкурентни и транспарентни постапки

Платформата на граѓански организации за борба против корупцијата изразува загриженост од ниското ниво на транспарентност на процесот со кој Владата...

Информации за медиуми

Реакција во врска со Предлог-Законот за преиспитување на факти и докази користени во судска постапка

Информации за медиуми

Конференција „Зајакнување на улогата на КСЗД во промоцијата и заштитата на човековите права“

Мрежа за заштита од дискриминација и Комисија за спречување и заштита од дискриминација организираат онлајн-конференција со цел зајакнување на Комисијата...

Теми