Facebook Twitter Youtube Flickr Instagram

Информации за медиуми

1.200 деца и 4.000 возрасни од Шуто Оризари, се оставени без основна здравствена заштита сред пандемија!

Информации за медиуми

Секторска консултација за ефектите од работата на СРГ за животна средина и климатски промени

Проектот „Дијалог со граѓанските организации – Платформа за структурно учество во ЕУ интеграциите“ на 02.03.2021 година ќе организира секторска консултација на тема „Ефектите...

Информации за медиуми

Завршна конференција на проектот „За Правда - Следење на спроведувањето на Стратегијата за реформа на правосудниот сектор 2020-2021“.

Информации за медиуми

94 граѓански организации велат „ДА“ за еднаквоста, инклузијата, родовата рамноправност и заштитата од дискриминација и од насилство во новата концепција за реформи во основното образование

Информации за медиуми

Секторска консултација за ефектите од работата на срг за реформа на ЈАВНАТА АДМИНИСТРАЦИЈА

Проектот „Дијалог со граѓанските организации – Платформа за структурно учество во ЕУ интеграциите“ организира секторска консултација на тема „Ефектите од работата...

Теми