Facebook Twitter Youtube Flickr Instagram

Информации за медиуми

Завршна конференција на проектот „За Правда - Следење на спроведувањето на Стратегијата за реформа на правосудниот сектор 2020-2021“.

Информации за медиуми

94 граѓански организации велат „ДА“ за еднаквоста, инклузијата, родовата рамноправност и заштитата од дискриминација и од насилство во новата концепција за реформи во основното образование

Информации за медиуми

Секторска консултација за ефектите од работата на срг за реформа на ЈАВНАТА АДМИНИСТРАЦИЈА

Проектот „Дијалог со граѓанските организации – Платформа за структурно учество во ЕУ интеграциите“ организира секторска консултација на тема „Ефектите од работата...

Информации за медиуми

Промотивна конференција на првиот „Извештај во сенка од следењето на работата и ефектите на секторската работна група за образование, вработување и социјална политика за периодот јануари 2019 – февруари 2020″

Информации за медиуми

Секторска консултација за работата на Секторската работна група за правда

Ве покануваме на секторска консултација на тема „Ефектите од работата на СРГ за правда и идните предизвици за подобрување на...

Теми