Facebook Twitter Youtube Flickr Instagram

Климатски акции

Се залагаме за активно учество на граѓанското општество и негова лидерска улога во креирањето на одржливи политики за развој како и квалитетни политики за климатски акции кои ќе придонесат кон подобрување на животот на граѓаните, а особено на маргинализираните заедници

Поттеми

Види ги сите реакции Види ги сите важни информации