Facebook Twitter Youtube Flickr Instagram

Пристапување кон ЕУ

ЕУрека

Здружението на граѓани KОНТРАПУНКТ е асоцијација која е посветена на развојот на современите и алтернативни практики и политики во социо-културниот...

Пристапување кон ЕУ

Истражување: Јавната перцепција за процесот на пристапување во ЕУ со фокус на Поглавје 23

Центарот на заедницата на Општина Струга спроведе истражување на јавносто мислење за процесот на пристапување во ЕУ со фокус на...

Владеење на право и добро управување