Facebook Twitter Youtube Flickr Instagram

Пристапување кон ЕУ

Потпишан меморандум за поддршка на структурниот дијалог помеѓу граѓанските организации и институциите

Пристапување кон ЕУ

Институциите и граѓанскиот сектор се заложија за успешен структурен дијалог во процесот на пристапување кон ЕУ

Владеење на право и добро управување