Facebook Twitter Youtube Flickr Instagram

Пристапување кон ЕУ

„Дали има европско решение за македонско-бугарскиот јазол?“

Проследете ја дебатата „Дали има европско решение за македонско-бугарскиот јазол?“ на ТВ 24 организирана по повод второто издание на книгата...

Пристапување кон ЕУ

Започна кампањата „Иднина во ЕУ“ на Фондацијата Отворено општество - Македонија

Започна кампањата „Иднина во ЕУ“ во рамки на концептот „Учество на граѓанското општество во процесот на пристапување во ЕУ“ на...

Владеење на право и добро управување