Facebook Twitter Youtube Flickr Instagram

Пристапување кон ЕУ

АНАЛИЗА: Мерката притвор помеѓу домашната и европската пракса

Иако мерката притвор е често употребувана мерка за обезбедување, надлежните органи во Северна Македонија немаат спроведено темелни истражувања за употребата...

Пристапување кон ЕУ

Мерката притвор помеѓу домашната и eвропската пракса

Основната мисија на Коалицијата „Сите за правично судење“ се однесува на почитувањето на човековите права и слободи, особено на меѓународните...

Владеење на право и добро управување