Facebook Twitter Youtube Flickr Instagram

Пристапување кон ЕУ

Доделени 15 грантови на граѓански организации за спроведување активности кои ќе придонесат за подобро разбирање на процесот на пристапување на Република Северна Македонија во Европската Унија

Пристапување кон ЕУ

Петта обука за процесот на преговори и пристапување кон Европската Унија / Област: Антидискриминација

Владеење на право и добро управување