Facebook Twitter Youtube Flickr Instagram

Пристапување кон ЕУ

Од рурална жена до успешен претприемач, без стереотипи и дискриминација

„ЗЕЛЕНА БЕРЗА“ е здружение кое активно работи на промоција на македонскиот земјоделец, на создавање заедница на македонските производители на храна...

Пристапување кон ЕУ

Обука за одржување на јавна расправа во управен спор

На 10 и 11 март во Академијата за судии и јавни обвинители се одржува обука за одржување на јавна расправа...

Владеење на право и добро управување