Facebook Twitter Youtube Flickr Instagram

Пристапување кон ЕУ

Напредокот во пристапниот процес мора да се вреднува единствено врз принципот на заслуги

Извршната директорка на Фондацијата Отворено општество – Македонија, Фани Каранфилова-Пановска беше дел од Balkan Integration Forum 2022 што се одржа...

Пристапување кон ЕУ

Инструмент за претпристапна помош (ИПА – 3)

Инструмент за претпристапна помош е регулатива на Советот на Европската Унија и на Европскиот парламент со кои се утврдуваат приоритетите...

Владеење на право и добро управување