Facebook Twitter Youtube Flickr Instagram

Настани

Јавна презентација на документот за јавни политики насловен „Присуството во јавноста на академскиот кадар и високообразовните установи и нивното влијание во заедницата“

Настани

Јавна презентација на документот за јавни политики „Квалитетот на наставата во високото образование и науката и услови за повисоки стандарди“

Настани

ТРКАЛЕЗНА МАСА : „Предизвици и придобивки од препознавањето на дискриминацијата како основ за судски спор во судскиот деловник“

Филтрирај настани по теми