Facebook Twitter Youtube Flickr Instagram

Граѓанско учество за социјална правда

Сите актери имаат подеднакво важна и одговорна улога во борбата за справување со штетните влијанија на дезинформациите

Граѓанско учество за социјална правда

Руска пропаганда – мит или вистина? (видео)

Со извртени тези руската пропаганда настојуваше да продре во информациските системи на многу држави. Северна Македонија не е исклучок каде...

Граѓанско учество за социјална правда

Штетните влијанија на дезинформациите (видео)

Во Северна Македонија штетното влијание на дезинформациите честопати е многу изразено. Поларизирано општество, политички фактори со ниска политичка култура, ниско...

Владеење на право и добро управување