Facebook Twitter Youtube Flickr Instagram

Граѓанско учество за социјална правда

Бараме инкриминација на сексуалното вознемирување онлајн

Мрежата за заштита од дискриминација одржа промоција на документот за јавни политики со фокус на силување и сексуално вознемирување „Како...

Граѓанско учество за социјална правда

Инфографици за степенот на спроведеност на мерките од Стратегијата за реформи на правосудниот сектор (2017-2022) и препораки

Граѓанско учество за социјална правда

Јавен настан за промоција на Анализата за сеопфатна оцена на спроведувањето на Стратегијата за реформа на правосудниот сектор (2017 – 2022)

Владеење на право и добро управување