Facebook Twitter Youtube Flickr Instagram

Отворено владино партнерство

Граѓанските организации со свој придонес во подготовка на шест антикорупциски проверки на легислативата

Отворено владино партнерство

Одржана седма седница на Советот за координација и следење на процесот на Отворено владино партнерство (ОВП) и Националниот Акциски план за ОВП 2018-2020

Владеење на право и добро управување