Facebook Twitter Youtube Flickr Instagram

Отворено владино партнерство

Повик до граѓанските организации за пријавување членство во Совет за ПОВ

Партнерство за отворена власт (ПОВ)[1] претставува доброволна меѓународна иницијатива која цели кон креирање и спроведување конкретни заложби од страна на...

Отворено владино партнерство

Прифатен Националниот акциски план за Партнерство за отворена власт 2021-2023 година

Владата на Република Северна Македонија на седницата одржана на 26.10.2021 година го прифати Националниот акциски план за Партнерство за отворена...

Владеење на право и добро управување