Facebook Twitter Youtube Flickr Instagram

Отворено владино партнерство

Е-работилница „Управување темелено на интересите и потребите на граѓаните“

На 4 јуни се одржа е-работилница „Управување темелено на интересите и потребите на граѓаните“на која учествуваа претставници од институциите, граѓанското...

Отворено владино партнерство

Отвореното Владино Партнерство овозможува механизми за постојан дијалог меѓу властите и граѓанското општество

Владеење на право и добро управување