Facebook Twitter Youtube Flickr Instagram

Отворено владино партнерство

Е-конференција „Отворено владино партнерство – дијалог за Националниот акциски план 2021-2023“

На 30 септември се одржа е-конференцијата „Отворено владино партнерство – дијалог за Националниот акциски план 2021-2023“ на која учествуваа претставници...

Пристапување кон ЕУ

Одржана петта седница на Советот за координација и следење на процесот на отворено владино партнерство и Национланиот Акциски план за ОВП 2018 – 2020

Владеење на право и добро управување