Facebook Twitter Youtube Flickr Instagram

Отворено владино партнерство

Одржана седма седница на Советот за координација и следење на процесот на Отворено владино партнерство (ОВП) и Националниот Акциски план за ОВП 2018-2020

Пристапување кон ЕУ

Онлјан средба за социјална отчетност и испорака на јавни услуги во Акциските планови за ОВП за земјите-членки од Западен Балкан

Владеење на право и добро управување