Facebook Twitter Youtube Flickr Instagram

Развој на граѓанското општество

Се залагаме за активно учество на граѓаните во општеството - во креирањето на политики и практики кои ќе овозможат слободно, демократско, мултикултурно и мултиетничко општество во кое има место за сите.

Поттеми

10Фев. 2020

Промоција на зборникот „ОД БУКУРЕШТ ДО ПРЕСПА - Сведоштва на едно време:...

„Македонија од Букурешт до Преспа“ е публикација втемелена на сведоштва. Сведоштва за едно време-невреме кое во колективната меморија на нашите…

21Дек. 2019

Конференција: Вака (НЕ) бива - За креативниот активизам и амбициите да с...

Намалувањето на квалитетот и назадувањето на демократските процеси и практики е неповолен повеќегодишен тренд како во развиените, така и во…

31Јан. 2019

Промоција на „Поткултура: Значењето на стилот“ на Дик Хебдиџ

„Поткултура: Значењето на стилот“ на Дик Хебдиџ, првично издадена во 1979 година, се фокусира на британските поствоени, младински поткултури и…

Види ги сите минати настани