Facebook Twitter Youtube Flickr Instagram

Ставови

Три чекори напред, два назад – слика на граѓанскиот сектор во Штип

Штипскиот граѓански сектор е слика на општествените прилики, коментираат граѓанските активисти, незадоволни од улогата што ја имаат во заедницата. Сметаат...

Ставови

Масакр и триумф: американската демократија во фокусот

7 ЈАНУАРИ, 2021МАРК МАЛОХ БРАУН Во текот на ноќта бевме сведоци на неверојатни сцени кога стотици насилници поттикнати од криминален...

Ставови

The Costs of Merkel’s Surrender to Hungarian and Polish Extortion

Dec 10, GEORGE SOROS German Chancellor Angela Merkel has been laboring under enormous pressure to prevent a veto of the...