Facebook Twitter Youtube Flickr Instagram

Структурен дијалог со граѓанските организации

Иницијална консултативна средба за отворено владино партнерство

На 24 декември 2019 година, Иницијативниот одбор за формирање мрежа на граѓански организации за Отворено владино партнерство (ОВП) одржа средба...

Владеење на право и добро управување