Facebook Twitter Youtube Flickr Instagram

Структурен дијалог со граѓанските организации

Фондацијата Отворено општество – Македонија и Генералниот секретаријат на Владата на Република Северна Македонија потпишаа Меморандум за соработка

Владеење на право и добро управување