Facebook Twitter Youtube Flickr Instagram

Транспарентност и отчетност

Иницијална консултативна средба за отворено владино партнерство

На 24 декември 2019 година, Иницијативниот одбор за формирање мрежа на граѓански организации за Отворено владино партнерство (ОВП) одржа средба...

Транспарентност и отчетност

Потпишан меморандум за поддршка на структурниот дијалог помеѓу граѓанските организации и институциите

Транспарентност и отчетност

ЈАВЕН ПОВИК до граѓански организации за членство во мрежата за отворено владино партнерство

На иницијатива на десет граѓански организации се основа мрежа на граѓански организации за отворено владино партнерство (ОВП). Основна цел на...

Владеење на право и добро управување