Facebook Twitter Youtube Flickr Instagram

Транспарентност и отчетност

Искуства, ставови и перцепции за корупција и судир на интереси на граѓаните на општините Шуто Оризари, Кичево, Кавадарци, Валандово и Берово

Транспарентност и отчетност

Претставници на ФООМ во емисијата „360 степени“ на тема транспарентност и отвореност на политичките партии

Транспарентност и отчетност

Општините Кичево, Кавадарци, Валандово, Шуто Оризари и Берово активно развиваат системи за интегритет на локално ниво

Владеење на право и добро управување