Facebook Twitter Youtube Flickr Instagram

Транспарентност и отчетност

Граѓанските организации со свој придонес во подготовка на шест антикорупциски проверки на легислативата

Транспарентност и отчетност

Започна кампањата „Системот треба да функционира за да не корумпира“

Започна кампањата „Системот треба да функционира за да не корумпира“ во рамки на проектот „Зајакнати системи на интегритет за борба...

Транспарентност и отчетност

Одржана заедничката работилница за спроведување на системи на интегритет со пет општини

На 9 и 10 март, беше одржана заедничката работилница за системи на интегритет на локално ниво, на која учествуваат службеници...

Владеење на право и добро управување