Facebook Twitter Youtube Flickr Instagram

Политичките партии се финансирани од парите на граѓаните за да можат активно да ги претставуваат, да носат одлуки и учествуваат во креирање на јавните политики. Парите им се неопходни на партиите да го организираат своето делување, учествуваат на избори и агитираат кај гласачите. Но, колку не чинат политичките партии?

Погледнете го краткото едукативно видео за државно финансирање на политичките партии:

Ова видео е подготвено од Фондацијата Отворено општество – Македонија (ФООМ) за Меѓународниот републикански институт (ИРИ) во рамки на програмата „Унапредување на финансиската транспарентност на политичките партии во Република Северна Македонија“ со финансиска поддршка на Националниот фонд за демократија од Соединетите Американски Држави (САД).

За содржината е одговорен ФООМ и во никој случај не ги рефлектира позициите на Meѓународниот републикански институт (ИРИ) и на Националниот фонд за демократија.

—————————————————

4 мај 2022