Facebook Twitter Youtube Flickr Instagram

Отвореноста и транспарентноста се клучни за демократија. Што повеќе отвореност и транспарентност, толку помалку  корупција.

Погледнете го краткото едукативно видео за индексот на транспарентност на политичките партии:

Ова видео е подготвено од Фондацијата Отворено општество – Македонија (ФООМ) за Меѓународниот републикански институт (ИРИ) во рамки на програмата „Унапредување на финансиската транспарентност на политичките партии во Република Северна Македонија“ со финансиска поддршка на Националниот фонд за демократија од Соединетите Американски Држави (САД).

За содржината е одговорен ФООМ и во никој случај не ги рефлектира позициите на Meѓународниот републикански институт (ИРИ) и на Националниот фонд за демократија.

—————————————————

4 мај 2022