Facebook Twitter Youtube Flickr Instagram

Дијалози за унапредување на политиките

Одржани обуки „Корупцијата и животната средина“

Во рамки на иницијативата „Регионални креативни јадра“, на 5 март 2021 година, се одржа онлајн работилница на тема „Корупцијата и...

Климатски акции