Facebook Twitter Youtube Flickr Instagram

Креативни пристапи за мобилизација на заедниците

Креативна акција: Ако на овој мраз му требаат 6 часа да се истопи, колку време ќе им треба на глечерите да се стопат?

Климатски акции