Facebook Twitter Youtube Flickr Instagram

Креативни пристапи за мобилизација на заедниците

Метаморфози и еволуција – Скопјани и топлификација

„Метаморфози и еволуција – Скопјани и топлификација„ е насловот на новата уметничка акција посветена на проблемот со парното греење во...

Климатски акции