Facebook Twitter Youtube Flickr Instagram

МЗМП овозможува правна поддршка на локалните граѓански организации и активисти за зајакнување на нивните капацитети и преземање правни активности за заштита на животната средина од влијанијата на малите хидро електрани.

Сите локални граѓански организации или активисти кои имаат потреба, може да се пријават за правно советување кое ќе се врши преку изготвување на правно мислење, преку формуларот достапен на https://forms.office.com/r/TJ7fiJr3N9

***

Активностите за изготвување на правни мислења за мали хидроелектрани се спроведуваат во рамки на проектот „Правото во одбрана од негативното влијание на малите хидроелектрани во Македонија“ финансиран од Фондација Отворено општество – Македонија.

—————————————————

18 октомври 2021