Facebook Twitter Youtube Flickr Instagram

Климатски акции на локално ниво

Сите имаат право на живот во чиста животна средина

Регионалното географско друштво „ГЕОСФЕРА“ – Битола, реализираше еко-акција за чистење на дел од големата депонија кај игралиштето за фудбал во...

Климатски акции на локално ниво

Одржани обуки „Корупцијата и животната средина“

Во рамки на иницијативата „Регионални креативни јадра“, на 5 март 2021 година, се одржа онлајн работилница на тема „Корупцијата и...

Климатски акции