Facebook Twitter Youtube Flickr Instagram

Климатски акции на локално ниво

И на Баирот се може!

Најголем број на Роми во државата живеат во урбани населби, но концентрирани во субурбани и посиромашни реони. Просторот населен со...

Климатски акции на локално ниво

Редуцирај, реупотреби, рециклирај - бизнис модели за употреба на текстилниот отпад

Отпадот претставува глобален проблем кој сериозно влијае врз економијата, животната средина и врз севкупното живеење. Моделот на кој функционира традиционалната...

Климатски акции