Facebook Twitter Youtube Flickr Instagram

Одговорноста во спречувањето на ширењето на дезинформации е споделена. Квалитетното новинарско изразување, проверката на фактите, треба да се поддржи со медиумска и информациска писменост, а да се развива со саморегулација. #незаманипулации

Ова едукативно видео е подготвено од Фондацијата за интернет и општество Метаморфозис и Фондацијата Отворено општество – Македонија во рамки на проектот за борба против штетните влијанија на дезинформациите.

 

—————————————————

30 мај 2022