Facebook Twitter Youtube Flickr Instagram

Во Северна Македонија штетното влијание на дезинформациите честопати е многу изразено. Поларизирано општество, политички фактори со ниска политичка култура, ниско ниво на медиумска писменост, огромен број медиуми на мал пазар, сето тоа дава плодна почва за силен манипулативен наратив во известувањата. #незаманипулации

Ова едукативно видео е подготвено од Фондацијата за интернет и општество Метаморфозис и Фондацијата Отворено општество – Македонија во рамки на проектот за борба против штетните влијанија на дезинформациите.

 

—————————————————

30 мај 2022