Facebook Twitter Youtube Flickr Instagram

За пропагандистите, секој глобален настан е шанса за влијание врз јавноста. Прогласувањето на пандемијата стана совршена можност за манипулативно влијание кое има сериозни штетни последици. #незаманипулации

Ова едукативно видео е подготвено од Фондацијата за интернет и општество Метаморфозис и Фондацијата Отворено општество – Македонија во рамки на проектот за борба против штетните влијанија на дезинформациите.

—————————————————

26 мај 2022