Facebook Twitter Youtube Flickr Instagram

Hapja dhe transparenca janë kyçe për demokracinë. Sa më shumë hapje dhe transparencë, aq më pak korrupsion.

Shikoni videon e shkurtër edukative mbi indeksin e transparencës së partive politike:

Kjo video është përgatitur nga Fondacioni Shoqëri e Hapur – Maqedoni (FSHHM) për Institutin Ndërkombëtar Republikan (IRI) në kuadër të programit “Avancimi i transparencës financiare të partive politike në Republikën e Maqedonisë së Veriut” me mbështetje financiare nga Fondi Kombëtar për Demokraci nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës (SHBA).

FSHHM -ja është përgjegjëse për përmbajtjen dhe në asnjë mënyrë nuk i pasqyron qëndrimet e Institutit Ndërkombëtar Republikan (IRI) dhe Fondit Kombëtar për Demokraci.

—————————————————

4 Maj 2022