Facebook Twitter Youtube Flickr Instagram

Me mbështetjen e Institutit për Politika Evropiane në kuadër të Shoqërisë së Hapur, u përgatit një analizë e hulumtimit të opinionit publik në Francë në lidhje me anëtarësimin në BE të vendeve të Ballkanit Perëndimor, autorë të të cilit janë Christine Huebner, Jan Eichhorn, Luuk Molthof dhe d|part – “think-tank” për pjesëmarrje politike.

Ky raport ofron një pasqyrë gjithëpërfshirëse të pikëpamjeve të francezëve për atë se a duhet vendet e Ballkanit Perëndimor të anëtarësohen në BE. Raporti ofron disa nga përfundimet më të rëndësishme:

Analizën e plotë, e cila përfshin të gjitha detajet dhe informacionet në lidhje me mendimin publik në Francë mbi anëtarësimin e vendeve të Ballkanit Perëndimor në BE, mund ta shkarkoni në linkun vijues: https://bit.ly/3rbhFpq.

—————————————————

10 Shkurt 2021