Facebook Twitter Youtube Flickr Instagram

Të drejtat shëndetësore të të margjinalizuarve

Informohu, Regjistrohu dhe Vaksinohu!

Aksion kreativ që synon informimin dhe ngirjten e vetëdijes së publikut të gjerë në lidhje me vaksinimin për mbrojtje nga...

Të drejtat shëndetësore të të margjinalizuarve

Kërkesa dhe rekomandime dërguar institucioneve kompetente për marrjen e masave urgjente për mbrojtje në kohë krize dhe të gjendjes së jashtëzakonshme

Të drejtat shëndetësore të të margjinalizuarve

Marshi i çadrës së kuqe

Këtë vit, tradicionalisht, STAR – The first Sex Workers collective in the Balkans organizon Marshin e Çadrës së Kuqe për të shënuar...

Shendeti dhe të drejtat