Facebook Twitter Youtube Flickr Instagram

Të drejtat shëndetësore të të margjinalizuarve

U mbajt trajnim për aktivizëm kreativ

Në kuadër të projektit “Qasja në drejtësi për më të margjinalizuarit”, në periudhën prej 13 deri më 16 shtator, në...

Të drejtat shëndetësore të të margjinalizuarve

Informohu, Regjistrohu dhe Vaksinohu!

Aksion kreativ që synon informimin dhe ngirjten e vetëdijes së publikut të gjerë në lidhje me vaksinimin për mbrojtje nga...

Të drejtat shëndetësore të të margjinalizuarve

Kërkesa dhe rekomandime dërguar institucioneve kompetente për marrjen e masave urgjente për mbrojtje në kohë krize dhe të gjendjes së jashtëzakonshme

Shendeti dhe të drejtat