Facebook Twitter Youtube Flickr Instagram

Здравствени права на маргинализирани

Одржана обука за креативен активизам

Во рамките на проектот „Пристап до правда за најмаргинализираните“ во периодот од 13 до 16 септември, во хотел Белведере во...

Здравствени права на маргинализирани

Дали „заштедите“ во буџетот државата започна да ги прави врз грбот на најмаргинализираните?

На скандалозен и паушален начин, без каква било стручна дискусија, Министерството за здравство скрати дури 40 % од средствата предвидени...

Здравствени права на маргинализирани

Информирај се, Пријави се и Вакцинирај се!

Креативна акција која имаше за цел информирање и подигнување на свесноста на пошироката јавност во однос на вакцинацијата за заштита...

Здравје и права