Facebook Twitter Youtube Flickr Instagram

Здравствени права на маргинализирани

Графичка вест: Здравствени работници кои ги менуваат предрасудите кон Ромите

Здравствената заштита но и генерално остварувањето основни права за Ромите претставува секојдневен проблеми. Дискриминација и нееднаков третман на Ромите постои...

Здравствени права на маргинализирани

Графичка вест: Лица без документи

Здравствената заштита, но и генерално остварувањето основни права за Ромите претставува секојдневен проблем. Дискриминација и нееднаков третман на Ромите постои...

Здравствени права на маргинализирани

„Што по усвојувањето на Законот за спречување и заштита од дискриминација? Предизвици во спроведувањето на ЗСЗД“

Здравје и права