Facebook Twitter Youtube Flickr Instagram

Здравствени права на маргинализирани

Марш на црвениот чадор - Глобално одбележување на 17-ти декември, Меѓународниот ден за СТОП на насилството врз сексуалните работници.

Здравствени права на маргинализирани

Графичка вест: Здравствени работници кои ги менуваат предрасудите кон Ромите

Здравствената заштита но и генерално остварувањето основни права за Ромите претставува секојдневен проблеми. Дискриминација и нееднаков третман на Ромите постои...

Здравствени права на маргинализирани

Графичка вест: Лица без документи

Здравствената заштита, но и генерално остварувањето основни права за Ромите претставува секојдневен проблем. Дискриминација и нееднаков третман на Ромите постои...

Здравје и права