Facebook Twitter Youtube Flickr Instagram

Здравствени права на маргинализирани

Информирај се, Пријави се и Вакцинирај се!

Креативна акција која имаше за цел информирање и подигнување на свесноста на пошироката јавност во однос на вакцинацијата за заштита...

Здравствени права на маргинализирани

Барања и препораки испратени до надлежните институции за преземање итни мерки за заштита во услови на криза и вонредна состојба

Здравствени права на маргинализирани

Марш на црвениот чадор - Глобално одбележување на 17-ти декември, Меѓународниот ден за СТОП на насилството врз сексуалните работници.

Здравје и права