Facebook Twitter Youtube Flickr Instagram

Здравствени права на маргинализирани

Дали „заштедите“ во буџетот државата започна да ги прави врз грбот на најмаргинализираните?

На скандалозен и паушален начин, без каква било стручна дискусија, Министерството за здравство скрати дури 40 % од средствата предвидени...

Здравствени права на маргинализирани

Информирај се, Пријави се и Вакцинирај се!

Креативна акција која имаше за цел информирање и подигнување на свесноста на пошироката јавност во однос на вакцинацијата за заштита...

Здравствени права на маргинализирани

Барања и препораки испратени до надлежните институции за преземање итни мерки за заштита во услови на криза и вонредна состојба

Здравје и права