Facebook Twitter Youtube Flickr Instagram

PËRFORCIMI LIGJOR

Trajnim për ngritjen e kapaciteteve të punonjësve në Qendrat për Punë Sociale, Ministrinë e Punës dhe Politikës Sociale dhe Qendrat Informative Rome

PËRFORCIMI LIGJOR

Gjatë pandemisë qytetarët kërkojnë ndihmë juridike nga organizatat e shoqërisë civile

Pandemia e shkaktuar nga KOVID-19 e përkeqësoi më tej qasjen në drejtësi dhe qasjen në institucione për qytetarët e grupeve...

PËRFORCIMI LIGJOR

Nënshkruhet Memorandum bashkëpunimi për sigurimin e ndihmës juridike falas dhe qasjen në drejtësi

Shendeti dhe të drejtat