Facebook Twitter Youtube Flickr Instagram

PËRFORCIMI LIGJOR

Trajnim për parajuristët

HOPS – Opsionet për jetë të shëndoshë Shkup (HOPS) e mbajti trajnimin e parë dyditor nga seria e trajnimeve që...

PËRFORCIMI LIGJOR

Trajnim për avancimin e kapaciteteve të punonjësve të Njësive rajonale të Ministrisë së Drejtësisë

PËRFORCIMI LIGJOR

Trajnim për ngritjen e kapaciteteve të punonjësve në Qendrat për Punë Sociale, Ministrinë e Punës dhe Politikës Sociale dhe Qendrat Informative Rome

Shendeti dhe të drejtat