Facebook Twitter Youtube Flickr Instagram

Shëndeti i romëve

Kërkesa dhe rekomandime dërguar institucioneve kompetente për marrjen e masave urgjente për mbrojtje në kohë krize dhe të gjendjes së jashtëzakonshme

Shëndeti i romëve

Lajm grafik: Punëtorë shëndetësorë që i ndryshojnë paragjykimet ndaj romëve

Mbrojtja shëndetësore, por edhe realizimi në përgjithësi i të drejtave themelore, për romët paraqesin problem të përditshëm. Diskriminimi dhe trajtimi...

Shëndeti i romëve

Trajnim për llogaridhënie sociale dhe përfaqësim ligjor

Si harxhohen paratë publike dhe a kanë të gjithë qytetarët qasje të barabartë në shërbimet shëndetësore, pse qytetarët duhet të...

Shendeti dhe të drejtat