Facebook Twitter Youtube Flickr Instagram

Të gjithë qytetarët duhet të kenë të drejtën për mbrojtje shëndetësore në mënyrë të barabartë, mirëpo njerëzit që përdorin droga shpesh herë janë të diskriminuar në institucionet shëndetësore. Disa nga problemet më të shpeshta janë paraqitur në infografikun më poshtë.

—————————————————

4 Korrik 2019