Facebook Twitter Youtube Flickr Instagram

Shëndetësia transparente dhe llogaridhënëse

“Çka pas miratimit të Ligjit për Parandalimin dhe Mbrojtjen nga Diskriminimi? Sfidat në zbatimin e LPMD”

Shëndetësia transparente dhe llogaridhënëse

Diskriminim ndaj personave që përdorin drogë në qasjen në mbrojtjen shëndetësore

Të gjithë qytetarët duhet të kenë të drejtën për mbrojtje shëndetësore në mënyrë të barabartë, mirëpo njerëzit që përdorin droga...

Shendeti dhe të drejtat