Facebook Twitter Youtube Flickr Instagram

Shëndetësia transparente dhe llogaridhënëse

Kërkesa dhe rekomandime dërguar institucioneve kompetente për marrjen e masave urgjente për mbrojtje në kohë krize dhe të gjendjes së jashtëzakonshme

Shëndetësia transparente dhe llogaridhënëse

“Çka pas miratimit të Ligjit për Parandalimin dhe Mbrojtjen nga Diskriminimi? Sfidat në zbatimin e LPMD”

Shendeti dhe të drejtat