Facebook Twitter Youtube Flickr Instagram

Nga janari deri në mars të vitit 2020, Komiteti i Helsinkit për të Drejtat e Njeriut, së bashku me Shoqatën “Glasen tekstilec”, ofroi ndihmë juridike dhe parajuridike për 171 raste në të gjithë vendin dhe parashtroi katër kërkesa për mbikëqyrje të jashtëzakonshme inspektuese.  Për më shumë detaje mbi situatën me të drejtat e punëtorëve të tekstilit në këtë periudhë, shihni infografikun.

Инфографик #1 за состојбата со работничките права јан март 2020

—————————————————

14 Maj 2020