Facebook Twitter Youtube Flickr Instagram

Sipas Ligjit të ri për Ndihmën Juridike Falas, Njësitë Rajonale janë të autorizuara të vendosin për procedurën e kërkimit të ndihmës sekondare dhe për të siguruar ndihmë juridike primare që e ofrojnë për të gjithë qytetarët.

Në mënyrë që punonjësit në Njësitë Rajonale të Ministrisë së Drejtësisë të fitojnë njohuri dhe aftësi për t’i avancuar shërbimet e tyre dhe për të siguruar një qasje më të madhe për përdoruesit e drogës dhe punëtorët seksualë, më 10, 11 dhe 14 qershor 2021, u mbajt trajnimi për avancimin e aftësive të tyre për të punuar me grupe të margjinalizuara.

Trajnimi, i cili u ndoq nga gjithsej 16 punonjësish të Njësive Rajonale të Ministrisë së Drejtësisë, është pjesë e projektit “Qasje në drejtësi për më të margjinalizuarit”, ndërsa u realizua në bashkëpunim me Këshillin e Evropës dhe me Shoqatën e Juristëve të Rinj të Maqedonisë.

Trajnimi, i cili u ndoq nga gjithsej 16 punonjësish të Njësive Rajonale të Ministrisë së Drejtësisë, është pjesë e projektit “Qasje në drejtësi për më të margjinalizuarit”, ndërsa u realizua në bashkëpunim me Këshillin e Evropës dhe me Shoqatën e Juristëve të Rinj të Maqedonisë.

—————————————————

17 Qershor 2021