Facebook Twitter Youtube Flickr Instagram

Правно зајакнување

Обука за еднаков пристап до правда за сите: Унапредување на комуникацијата и соработката помеѓу сите чинители при постапување во случаи на родово базирано и семејно насилство

Правно зајакнување

Меѓународна научна конференција: Човековите права и пристапот до правда за најмаргинализираните заедници- теорија и пракса

Правно зајакнување

Креативна акција „И јас сум дете, не оставај ме без образование“

На 02.02.2023 година, со почеток од 12:30 часот пред просториите на Дневниот центар за деца на улица ,,Патека на надежта”...

Здравје и права