Facebook Twitter Youtube Flickr Instagram

Правно зајакнување

Обука за параправници

ХОПС – Опции за здрав живот Скопје (ХОПС) ја одржа првата дводневна обука од циклусот на обуки кои следат за...

Правно зајакнување

Одржана завршната конференција на проектот „Пристап до правда за најмаргинализираните“

На 30 септември 2021, се одржа завршната конференција на проектот “Пристап до правда за најмаргинализираните” во организација на Фондацијата Отворено...

Правно зајакнување

Завршна конференција на пректот „Пристап до правда за најмаргинализираните“

Здравје и права