Facebook Twitter Youtube Flickr Instagram

Правно зајакнување

Обука за унапредување на капацитетите на вработените во Подрачните одделенија на Министерството за правда

Правно зајакнување

Обука за унапредување на капацитетите на вработените во Центрите за социјална работа, Министерството за труд и социјална политика и Ромските информативни центри

Правно зајакнување

Во време на пандемија граѓаните бараат правна помош од граѓанските организации

Пандемијата предизвикана од КОВИД-19 на граѓаните од ранливите групи дополнително им го отежна пристапот до правдата и пристапот до институциите,...

Здравје и права