Facebook Twitter Youtube Flickr Instagram

Qasje kreative për t’i mobilizuar qytetarët

Konferenca "Koha për të rivendosur: Rishpikja e fuqisë së komuniteteve nëpërmjet aktivizmit krijues dhe artit të angazhuar"

Qasje kreative për t’i mobilizuar qytetarët

Konferenca "Koha për të rivendosur: Rishpikja e fuqisë së komuniteteve nëpërmjet aktivizmit krijues dhe artit të angazhuar"

Zhvillimi i shoqërisë civile