Facebook Twitter Youtube Flickr Instagram

Qasje kreative për t’i mobilizuar qytetarët

Aksioni artistik "Duke pritur Godonë"

“Duke pritur Godonë” është një aksion artistik kushtuar qëndrimit të Bashkimit Evropian ndaj Republikës së Maqedonisë së Veriut. Frymëzimi për...

Qasje kreative për t’i mobilizuar qytetarët

Kuzhinë për receta kritike dhe shije të reja

“Vende të bujarisë – stacione transformuese” është një projekt ndërdisiplinor që KSP Qendra – Jadro do ta zbatojë gjatë vitit...

Zhvillimi i shoqërisë civile