Facebook Twitter Youtube Flickr Instagram

Përmirësimi i kushteve për zhvillimin e shoqërisë civile

U mbajt forumi ekonomik "Pamje e paqartë përpara: Shumë pasiguri e minojnë perspektivën ekonomike?"

Zhvillimi i shoqërisë civile