Facebook Twitter Youtube Flickr Instagram

Demokracia lokale

Bairi do të jetë i pastër - donacion i koshave për mbeturina për popullatën rome nga Bairi i Epërm

Demokracia lokale

Pranohet një pjesë e rekomandimeve të Rrjetit të LAG-eve për përmirësimin e cilësisë së ajrit, ujit dhe tokës në Komunën e Manastirit

Zhvillimi i shoqërisë civile