Facebook Twitter Youtube Flickr Instagram

Креативни пристапи за мобилизација на граѓаните

Конференција: Вака (НЕ) бива - За креативниот активизам и амбициите да се влијае врз општествените промени

Креативни пристапи за мобилизација на граѓаните

Со креативен активизам до активни локални заедници

Ангажманот на локалните заедници за прашања кои се од локален интерес е особено значаен за подобрување на работата на локалните...

Развој на граѓанското општество