Facebook Twitter Youtube Flickr Instagram

Креативни пристапи за мобилизација на граѓаните

Доделена првата светска награда за најлоша поликлиника

Во Општина Шуто Оризари, 1.200 деца и 4.000 возрасни се оставени без основна здравствена заштита. По заминувањето во пензија на...

Креативни пристапи за мобилизација на граѓаните

Студентската населба во Тетово станува безбедно место за живеење благодарение на креативните акции на „Тивка револуција“

Развој на граѓанското општество