Facebook Twitter Youtube Flickr Instagram

Креативни пристапи за мобилизација на граѓаните

Со креативен активизам до активни локални заедници

Ангажманот на локалните заедници за прашања кои се од локален интерес е особено значаен за подобрување на работата на локалните...

Креативни пристапи за мобилизација на граѓаните

Уметнички активизам за поефикасен ангажман на заедниците

Од 15 до 19 октомври 2019 г. во Сараево, Босна и Херцеговина се одржа Академијата за уметнички акции во организација...

Развој на граѓанското општество