Facebook Twitter Youtube Flickr Instagram

Креативни пристапи за мобилизација на граѓаните

Уметничка акција „Чекајќи го Годо“

„Чекајќи го Годо“ е уметничка акција посветена на односот на Европската Унија  кон  Република Северна Македонија. Инспирацијата за оваа акција ...

Креативни пристапи за мобилизација на граѓаните

Кујна за критички рецепти и нови вкусови

„Места на дарежливост – трансформативни станици“ е интердисциплинарен проект што КСП Центар – Јадро ќе го реализира во текот на...

Развој на граѓанското општество