Facebook Twitter Youtube Flickr Instagram

Креативни пристапи за мобилизација на граѓаните

Децата заслужуваат повеќе – две нови фигури за децата во Штип

Неформалната активистичка група „Штип Aрт Aктивизам“ ја спроведе втората дополнителна акција на темата  „Децата заслужуваат повеќе“ наменета за најмалите граѓани на...

Креативни пристапи за мобилизација на граѓаните

Информирај се, Пријави се и Вакцинирај се!

Креативна акција која имаше за цел информирање и подигнување на свесноста на пошироката јавност во однос на вакцинацијата за заштита...

Развој на граѓанското општество