Facebook Twitter Youtube Flickr Instagram

Креативни пристапи за мобилизација на граѓаните

„Држете растојание” за доброто на сите

Акцијата „Држете растојание” која осамна на плоштадот во Скопје има за цел на директен и визуелно експлицитен начин да ги...

Креативни пристапи за мобилизација на граѓаните

Креативна акција „Со Јустиција на помош!“

Сите истражувања, анализи и извештаи го носат судството на врвот на листата според впечатокот што граѓаните го имаат за неговата...

Развој на граѓанското општество