Facebook Twitter Youtube Flickr Instagram

Креативни пристапи за мобилизација на граѓаните

Свадба во време на коронавирус

Во Тетово, на масовни свадби во своите дворови, двојките почнаа да склучуваат брак без оглед на состојбата со коронавирусот, и...

Креативни пристапи за мобилизација на граѓаните

Неодговорното однесување си има своја цена!

Штип арт активисти спроведоа уште една акција поврзана со неодговорното однесување на работодавачите, превозниците, работниците и институциите. Преку оваа акција...

Развој на граѓанското општество