Facebook Twitter Youtube Flickr Instagram

Креативни пристапи за мобилизација на граѓаните

Креативна уметничка акција за подобар пристап на бремените жени до гинеколошки услуги

Креативни пристапи за мобилизација на граѓаните

Нов мурал во основното училиште "Лирија" - Тетово

Основното училиште “Лирија” – Тетово има разубавени ѕидови: мурал кој ја пренесува пораката за вредноста на знаењето, како најсилно оружје...

Развој на граѓанското општество