Facebook Twitter Youtube Flickr Instagram

PËRFORCIMI LIGJOR

Gjatë pandemisë qytetarët kërkojnë ndihmë juridike nga organizatat e shoqërisë civile

Pandemia e shkaktuar nga KOVID-19 e përkeqësoi më tej qasjen në drejtësi dhe qasjen në institucione për qytetarët e grupeve...

PËRFORCIMI LIGJOR

Nënshkruhet Memorandum bashkëpunimi për sigurimin e ndihmës juridike falas dhe qasjen në drejtësi

PËRFORCIMI LIGJOR

Fondacioni Shoqëri e Hapur - Maqedoni dhuron paketa humanitare për familjet rome të prekura drejtpërdrejt nga kriza shëndetësore

Shendeti dhe të drejtat