Facebook Twitter Youtube Flickr Instagram

PËRFORCIMI LIGJOR

Përforcimi ligjor nënkupton që secili prej nesh duhet të jetë i informuar siç duhet, që të mund të identifikojë një problem juridik dhe të ketë aftësi të mjaftueshme që të reagojë në mënyrë të pavarur. Pjesëmarrje aktive

NËNTEMAT

23Tet. 2018

Trajnim për llogaridhënie sociale dhe përfaqësim ligjor

Si harxhohen paratë publike dhe a kanë të gjithë qytetarët qasje të barabartë në shërbimet shëndetësore, pse qytetarët duhet të…

Ngjarjet e kaluara Види ги сите реакции