Facebook Twitter Youtube Flickr Instagram

PËRFORCIMI LIGJOR

U mbajt trajnimi për të forcuar qasjen në drejtësi për të gjithë

Në kuadër të projektit “Qasja në drejtësi për më të margjinalizuarit”, u zhvillua trajnimi për punonjësit e Ministrisë së Drejtësisë...

PËRFORCIMI LIGJOR

Trajnim për parajuristët

HOPS – Opsionet për jetë të shëndoshë Shkup (HOPS) e mbajti trajnimin e parë dyditor nga seria e trajnimeve që...

PËRFORCIMI LIGJOR

Trajnim për avancimin e kapaciteteve të punonjësve të Njësive rajonale të Ministrisë së Drejtësisë

Shendeti dhe të drejtat