Facebook Twitter Youtube Flickr Instagram

Образование на помали етнички заедници

Се одржа седмото издание на SPEECH4TEACH на тема „ГОВОРИМЕ ЗА МЕНТАЛНОТО ЗДРАВЈЕ“

Со цел да се акцентира потребата од вклучување на сите чинители – државните институции, училишната управа, наставниците, стручната служба и...

Образование на помали етнички заедници

Speech4Teach #7

Фондацијата Отворено општество-Македонија и Фондацијата за образовни и културни иницијативи „Чекор по чекор“ имаат чест да Ве поканат на традиционалниот...

Образование на помали етнички заедници

Говориме за менталното здравје

Фондација за образовни и културни иницијативи Чекор по Чекор – Македонија и Фондацијата отворено општество – Македонија во пресрет на...

Образование