Facebook Twitter Youtube Flickr Instagram

Образование на помали етнички заедници

Брошура и видеа за промоција на резултатите од проектот „Редовно на часови: акција за вклучување на Ромите во основното образование“

Образование на помали етнички заедници

Презентирани резултатите од проектот „Редовно на часови: акција за вклучување на Ромите во основното образование“

Образование на помали етнички заедници

Презентирани резултатите од анализата во рамките на проектот „Подготвеноста на основните училишта за спроведување и ефектите од реализацијата на наставните програми од Концепцијата за основно образование“

Образование