Facebook Twitter Youtube Flickr Instagram

Образование на помали етнички заедници

Промовирани резултатите на проектот „Образование на помалку бројните етнички заедници“

На 25 март 2022 година, Фондацијата Отворено општество – Македонија и Фондацијата за образовни и културни иницијативи „Чекор по чекор“ го...

Образование на помали етнички заедници

Завршен настан на проектот „Образование на помалку бројните етнички заедници“

Фондацијата Отворено општество – Македонија и Фондацијата за образовни и културни иницијативи „Чекор по чекор“ на 25 март 2022 година...

Образование на помали етнички заедници

Видео „Ковид-19 и менталното здравје“ од серијалот „Говориме за менталното здравје“

Во рамки на концептот Образование на помалобројните етнички заедници, нашата партнерска организација Фондацијата за образовни и културни иницијативи „Чекор по...

Образование